Όλα τα μέτρα των €76 δισ. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι "γκρίζες ζώνες".

Για πρώτη φορά η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα χρονολόγιο συγκεκριμένων κινήσεων στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από την οποία θέλει να λάβει 2-4 δισ. ευρώ φέτος και συνολικά 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Συνοδεύονται από εισπρακτικά μέτρα συνολικής αξίας 26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν φέτος, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποια θα είναι αυτά.
1. Αποκρατικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση μετά από αρκετές αμφιταλαντεύσεις για την διατήρηση ή όχι του κρατικού χαρακτήρα των ΔΕΚΟ κατέληξε σε λύση συμβιβασμού. Οι επιλογές θα περιλαμβάνουν ανά περίπτωση από την πλήρη ιδιωτικοποίηση έως την διατήρηση του 51% από το δημόσιο. Τα 10-15 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την αξιοποίηση εταιρειών και υποδομών και τα υπόλοιπα από δικαιώματα και ακίνητα:

- Τράπεζες. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ και την αναδιάρθρωσή της θα μειωθεί η συμμετοχή του Δημοσίου, με διατήρηση όμως πλειοψηφίας. Το 2012 θα γίνει η πώληση του εμπορικού σκέλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και έως το 2013 τοποθετείται η μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο ΤΤ.

- Τυχερά παίγνια. Πώληση του ΟΠΑΠ το 2012, αφού προηγουμένως γίνει επέκταση της σύμβασης παραχώρησης για την αγορά τυχερών παιχνιδιών και προγνωστικών. Το 2011 προγραμματίζεται η πώληση της δημόσιας συμμετοχής στα καζίνο, η παραχώρηση αδειών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικού στοιχήματος και η μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων. Το 2012 τοποθετείται η αναδιοργάνωση του ΟΔΙΕ.

- Ενέργεια. Μείωση στο 34% από 51% σήμερα του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ, μείωση της δημόσιας συμμετοχής στη ΔΕΠΑ στο 34% το 2011 και πλήρης πώληση της ΛΑΡΚΟ φέτος.

- Τηλεπικοινωνίες. Μείωση εντός του έτους της συμμετοχής του δημοσίου στον ΟΤΕ και επέκταση των αδειών κινητής τηλεφωνίας. Δημιουργία υποδομών οπτικών ινών «έως το σπίτι», αξιοποίηση φάσματος συχνοτήτων καθώς και του ψηφιακού μερίσματος το 2012. Είσοδος στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

- Αεροδρόμια. Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) το 2011 και σταδιακή μείωση συμμετοχής, για να εισέλθουν ιδιωτικά αναπτυξιακά κεφάλαια. Νέος νόμος διαχείρισης περιφερειακών αεροδρομίων το 2011. Δημιουργία πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων με συμμετοχή του Δημοσίου (κατά το πρότυπο του ΔΑΑ) το 2012 στη λειτουργία των 29 περιφερειακών αεροδρομίων.

- Λιμάνια. Σχήματα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα και για τους κυριότερους περιφερειακούς λιμένες της χώρας από το 2012 και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση των μαρίνων.

- Αυτοκινητόδρομοι. Συμβάσεις παραχώρησης των «Εγνατία Οδός» και «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι» έως το τέλος του 2011. Δημιουργία εταιρίας ειδικού σκοπού για την τιτλοποίηση των εσόδων από τα διόδια.

- Σιδηρόδρομος. Εφαρμογή σχεδίου εξυγίανσης του ομίλου ΟΣΕ. Αποκρατικοποίηση το 2011 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταυτόχρονη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙAΟΣΕ.

- Ύδρευση. Διατήρηση δημοσίου ελέγχου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών το 2011.

- Ακίνητα. Με την εξαίρεση των Ολυμπιακών Ακινήτων και του Ελληνικού δεν γίνεται καμία ονομαστική αναφορά σε προς αξιοποίηση ακίνητα. Περιγράφεται ο μηχανισμός που θα περιλαμβάνει δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου Εθνικού Χαρτοφυλακίου Δημόσιας Γης με 4 επιμέρους εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια και την οργάνωσή τους σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού.

- Επίσης νομοθετείται ο θεσμός της «επιφάνειας» και της μακροχρόνιας μίσθωσης, όροι αξιοποίησης της παραθεριστικής και τουριστικής κατοικίας και όροι δόμησης και χωροταξίας σε επιλεγμένα ακίνητα του δημοσίου για ταχύτερη αξιοποίηση μέσα από fast track. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο θα παραδοθεί τον Ιούνιο και τα υπόλοιπα 3 έως τον Δεκέμβριο.

2. Δημοσιονομικά μέτρα αξίας 26 δισ. ευρώ.

Περισσότερα «γκρίζα» σημεία έχει το πακέτο δημοσιονομικών μέτρων, εκ των οποίων τα πιο πολλά αναζητούνται από την πλευρά της συγκράτησης της κρατικής σπατάλης και της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Στοίχημα αποτελεί σύμφωνα με αρμόδια στελέχη η άμεση θεσμοθέτηση μέτρων που θα διαφυλάξουν τους παραπάνω στόχους πείθοντας όσους σήμερα, εντός και εκτός της χώρας, εκφράζουν αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα επιτυχίας αυτών των μέτρων. Μεγάλο είναι το άμεσο εισπρακτικό πρόβλημα. Ακόμη και αν πετύχουν τα μέτρα, απαιτούν χρόνο για να έχουν αποτελέσματα (πχ φοροδιαφυγή).

Έτσι, δεν είναι σαφές το πώς θα κλείσουν οι τρύπες του 2011. Κοστολογούνται σε 3 δισ. ευρώ χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποια θα είναι τα μέτρα που θα τις τροφοδοτήσουν.

Τα μέτρα προέρχονται από 13 πεδία:

- Παρεμβάσεις στο μισθολόγιο (2 δισ. ευρώ). Θεσπίζεται αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα και δυνατότητα μερικής απασχόλησης αλλά και άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός δημοσίου. Παραμένει ο κανόνας 1προς 5 στις προσλήψεις, η μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος.

- Μείωση δαπανών ασφαλιστικών ταμείων (2,5 δισ. ευρώ). Μείωση επικουρικών συντάξεων, δημιουργία ενιαίου φορέα παροχής κοινωνικών παροχών, «εξορθολογισμός» κοινωνικών επιδομάτων και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων, στόχευση προνοιακών επιδομάτων.

- Φοροδιαφυγή (3,5 δισ. ευρώ). Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ένταση ελέγχων, ειδικά στις μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις, αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων, εντοπισμός διαφυγόντων κεφαλαίων στο εξωτερικό, αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και καταπολέμηση λαθρεμπορίου.

- Μείωση φοροαπαλλαγών (2 δισ. ευρώ). Επαναξιολόγηση όλων των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους, κατάργηση των εκπτώσεων χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό όφελος και εφαρμογή κοινωνικών κριτήριων. Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων.

- Εισφοροδιαφυγή (3,5 δισ. ευρώ). Μείωση του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%, νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιθεώρησης Εργασίας, κίνητρα για την συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί με το φορολογικό σύστημα.

- Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων (1,1 δισ. ευρώ). Αποφασίστηκαν καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων, υπηρεσιών του εξωτερικού και αστυνομικών τμημάτων. Προωθείται επίσης η επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων, νέος εκπαιδευτικός χάρτης.

- Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ (2,3 δισ. ευρώ). Επιτάχυνση αναδιάρθρωσης ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, σχέδια για ΕΡΤ, ΕΑΒ και άλλες εταιρείες, αύξηση των εσόδων από νέες εμπορικές δραστηριότητες και των τιμολογίων.

- Μείωση λειτουργικών δαπανών (2,5 δισ. ευρώ). Θα προέλθουν από την εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις», περικοπή των δαπανών ενέργειας, για ενοίκια και δημόσιες σχέσεις.

- Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (2 δισ. ευρώ). Αναφέρονται ενδεικτικά δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ.

- Αμυντικές δαπάνες (1,2 δισ. ευρώ). Περιορισμός του εξοπλιστικού προγράμματος, μείωση λειτουργικών δαπανών, στρατοπέδων και προμηθειών.

- Δαπάνες υγείας (1,2 δισ. ευρώ). Σύστημα κεντρικών προμηθειών, μείωση κόστους ανά περιστατικό, επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων, θέσπιση νέου υγειονομικού χάρτη και ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

- Ιατροφαρμακευτική δαπάνη (1,5 δισ. ευρώ). Προμήθειες νοσοκομείων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων και επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

- Δήμοι (0,6 δισ. ευρώ). Θα προέλθουν από αύξηση εσόδων από τέλη, δικαιώματα κλπ., μεγαλύτερη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις (έκδοση δημοτικής ενημερότητας).

Πηγή:www.capital.gr

Δημοσίευση σχολίου

[disqus][facebook][blogger]

ΣΑΚ ΗΛΠΑΠ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget