Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με ένα από τα παρακάτω μελή του Δ.Σ. :

1.     Παναγιωτόπουλο  Θεόδωρο     Α.Μ. 10045
2.     Γκίνο Μιχάλη                           Α.Μ.   9121
3.     Δράκο Απόστολο                      Α.Μ.  9703
4.     Ζώγα Απόστολο                        Α.Μ.  9338


Ώστε να δώσουν τα πλήρη στοιχειά τους , προκειμένου το Σωματείο να προβεί σε δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούν οικονομικές παροχές που  δεν έχουν υλοποιηθεί. 


Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top